• +90 (312) 286 94 87
 • Pazartesi - Cuma: 09:00 - 18:00

ULAK Haberleşme

ULAK HABERLEŞME A.Ş.

Geniş Bant Teknolojilerinde Ulusal Değer

ULAK HABERLEŞME A.Ş. ticari faaliyet gösteren şebeke operatörlerinin kullandığı mobil ve geniş bant haberleşme sistemlerinin Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini gerçekleştirmek, söz konusu sistemlerin ve yedek parçalarının üretimini, test, montaj ve entegrasyonunu, satış ve pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak, eğitim, bakım ve destek hizmetini vermek amacıyla SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. tarafından 20 Nisan 2017 tarihinde kurulmuştur. 

ASELSAN, ULAK Haberleşme A.Ş.’nin %51 hissesini, 1 Ekim 2018 tarihinde Savunma Sanayii Teknolojileri A.Ş. (SSTEK)’den devralmıştır.


VİZYON

Artan iletişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte uçtan uca, sürdürülebilir ve güvenilir  iletişim altyapılarına yönelik ürün ve teknolojileri, milli ve yerli imkanlardan azami oranda istifade edip , oluşturduğu ekosistemle beraber sağlayacak; iletişim teknolojilerinin geleceğine şekil verecek küresel bir kurum olmaktır.


DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri Odaklılık
 • Güvenilirlik
 • Dinamizm
 • Ekip Ruhu
 • Paydaşlar ile İşbirliği
 • Kalite

 
GÖREV


 • Uçtan uca yerli ağ teknolojileri geliştirmek
  Yerli ve Milli imkanlarla geliştirilen mevcut 4.5G teknolojilerini sürdürülebilir kılmak
 • Gelişen teknoloji ve uygulamaların doğuracağı gereksinimleri karşılama doğrultusunda, 5G ve sonrası için dünya standartlarında yenilikçi, dinamik ve yaratıcı, ARGE’ye dayalı çözümler üretmek
 • Geniş bant iletişim teknolojileri konusunda katma değeri yüksek çalışmalar gerçekleştirerek, patent ve IPR üretmek


Ulak Haberleşme A.Ş. Kalite Politikası

Yönetim sistemleri, Ulak Haberleşme A.Ş. için bir yaşam biçimi ve temel ilkedir. Sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi için sürekli geliştirmeyi, hedeflerle yönetmeyi ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmeyi benimsemiştir. Tüm faaliyetlerinde insanı ve doğal kaynakları en değerli ve vazgeçilmez varlığı kabul etmiştir.

Ulak Haberleşme A.Ş. kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sürekli iyileştirmek ve ürün/hizmetleri ile ilgili uygulanabilir şartları karşılamak yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı taahhüt eder.  

Edindiği bu ilkeler ışığında;

 • Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için müşteri odaklı çalışır, müşteri iletişiminde dürüstlük ve şeffaflığı benimser, müşteri beklentilerini anlayarak, en kısa sürede hayata geçirir ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalır,
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak amacıyla tüm kaynaklarını kullanır,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlar ve yürütür,
 • Sadece ürün ve hizmet satışı sırasında değil; stratejik ortak olarak tedarikçileriyle sıkı bir iş birliği içerisinde ilişkilerini sürdürür ve onlarla büyüyüp gelişir,
 • Personel memnuniyetini, motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak sürekliliğini sağlar; görev ve sorumluluklara ait yetkileri belirler, eğitimler ile geliştirilmesini sağlar,
 • Tüm süreçler için risk analizi yapar ve tehditlerini kabul edilebilir seviyeye indirir,
 • Yürüttüğü faaliyetleri yerine getirirken; tabi olduğu yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyar, tespit edilen uygunsuzlukları en kısa sürede giderir,
 • Ürünlerini üretirken kullandığı enerji türlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni teknolojileri araştırıp uygular ve bunu sürdürülebilir hale getirir,
 • Çevre kirliliğini önlemek için üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirir,
 • Yasalara uygun insan sağlığına zarar vermeyen güvenli ürün üretir,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasa ve Yönetmeliklerine tam olarak uyar,
 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutar,
 • Mevcut yönetim sistemlerinde yer alan tüm faaliyetleri gözden geçirir, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Genel Müdür

Dr. Ali Metin BALCI

14.08.2018