İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Banner Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda:

İnsan, en önemli değer olarak görülmektedir,

Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlüğündeki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket edilmektedir,

Faaliyetlerin her aşamasında çevresel etkileri ve İSG risklerini düzenli gözden geçirerek bu doğrultuda amaç hedef ve önleyici faaliyetler belirlenip uygulanmaktadır,

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak temel prensip olarak kabul edilmektedir,

Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programlar oluşturulmaktadır,

İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve riskleri azaltacak tedbirlerin uygulanması esas alınmaktadır, Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yapılmaktadır,

Tüm bu ilkeler ışığında çalışanlarımıza ve topluma katılan değerlerin artırılması, çevreye zarar veren koşulların ortadan kaldırılması ile iş sağlığı ve güvenliği için gerekli olan çalışma koşullarının sağlanması hedeflenmiştir.